Jak przekazać 1%?

1% dla Stowarzyszenia Miłośników Fantasy Jaskinia Behemota?

Po wyliczeniu, ile podatku będziemy mieli do zapłacenia, należy wypełnić odpowiednie rubryki zeznania podatkowego (tj. "Wniosek o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego OPP").

Numer instytucji:
0000211272

Wpisujemy także kwotę, którą chcemy przekazać dla OPP, nie może ona jednak przekraczać 1 % podatku należnego, wynikającego z zeznania podatkowego, po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół.

Informacje o sposobie przekazania 1% - portal organizacji pozarządowych

Informacja o sposobie przekazania 1% - departament pożytku publicznego