Stowarzyszenie

Stowarzyszenie Miłośników Fantasy Jaskinia Behemota to organizacja założona całkowicie przez fanów i dla fanów serii HOMM oraz szeroko rozumianej fantasy. Naszą działalność można podzielić na dwie zasadnicze części - opiekę formalno-prawną nad wortalem Jaskinia Behemota z pozostawieniem swobody w kształtowaniu jego zawartości członkom i nie członkom Stowarzyszenia oraz na propagowaniu kulturowo-historycznych korzeni zjawiska, jakim jest fantasy.

siedziba: ul. Olszewskiego 67 m 3, 51-642 Wrocław

KRS 0000211272

NIP 754-29-45-545

REGON 532454189

konto 86 2130 0004 2001 0455 7963 0001


  • Internetowa baza danych organizacji pozarządowych i instytucji stanowiąca część portalu organizacji pozarządowych www.ngo.pl
Stowarzyszenie w Bazach danych NGO

  • Elektroniczny dostęp do Krajowego Rejestru Sądowego
Stowarzyszenie w KRS

  • Internetowa baza danych organizacji pozarządowych i instytucji stanowiąca część portalu organizacji pozarządowych www.ngo.pl.
Stowarzyszenie w REGON

  • Baza sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego
Stowarzyszenie w Bazie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej