Sprawozdania

Baza sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, oficjalna strona publikacyjna przeznaczona dla organizacji pożytku publicznego nieprowadzących działalności gospodarczej które na podstawie art. 23 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Baza sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego

Sprawozdania za 2010r.

Bilans

Rachunek wyników

Informacja dodatkowa

Sprawozdanie merytoryczne