Działania Stowarzyszenia

  • Kreowanie wirtualnej społeczności, do której przynależność jest nieodpłatna i nieobowiązkowa, rządzącej się skodyfikowanymi przez uczestników prawami, propagującej między innymi istnienie społeczeństwa obywatelskiego i rozwijającymi wśród uczestników pojęcie „cnót obywatelskich” (zasady swobodnej wymiany poglądów, kultury dyskusji, poszanowania piękna języka polskiego, znajomości i poszanowania praw autorskich itp.)
Przewodnik

  • Organizowanie spotkań, turniejów, konwentów itp.

Od 2004r. Stowarzyszenie Miłośników Fantasy "Jaskinia Behemota" razem z władzami gminy Byczyna organizują Konwent Miłośników serii Heroes of Might and Magic i Fantasy. Więcej informacji dotyczących tego ważnego dla Jaskini Behemota wydarzenia można znaleźć w Przewodniku oraz na oficjalnej stronie Konwentu.

Ponadto na Konwencie rozgrywane są największe w Polsce turnieje Heroes 2, 3 i 5 przeprowadzane na żywo - Arena Live.

Od 2008r. patronat medialny Turnieju sieciowego Heroes of Might and Magic - Pazur Behemota. Więcej informacji na oficjalnej stronie turnieju.

W 2009r. patronat medialny Turnieju What 2 Play organizowanego przez Polską Ligę Heroes 5.


  • Publikowanie twórczości literackiej w postaci elektronicznej i tradycyjnej

Misterne Rękopisy to osadowa biblioteka, od niepamiętnych czasów gromadząca w swych zbiorach dzieła naszych Gawędziarzy, Bajarzy i Minstreli. Dzieli się ona na kilka komnat. W głównej zebrane są utwory, które spotkały się z uznaniem czytelników.

W Nieśmiałych Debiutach znajdują się teksty opublikowane niedawno, które nie zdążyły jeszcze zyskać poklasku, a także te, które nie przeszły ciężkiej próby krytyki.

(Nie)Poważne Poematy to komnata w całości poświęcona poezji w ogromnym bogactwie jej odmian.

Pomięte Rulony zaś są składnicą dzieł nieudanych, których wyrzekli się ich autorzy.

Jaskinia Behemota posiada własne pismo o nazwie Czas Imperium! (w rozmowach często skracane do CI), które poza przekazywaniem informacji o najnowszych wydarzeniach w Jaskini, pozwala początkującym dziennikarzom na publikowanie felietonów oraz realizowanie pomysłów na autorskie rubryki. Czas Imperium! jest aperiodyczny, co oznacza, że ukazuje się w nierównych odstępach czasowych.